Forside

Virksomhedsforlagt undervisning

Published Date


For at give eleverne et større kendskab til praksis samt indblik i arbejdsopgaverne i praksis har GF2-eleverne på SOSU Syd være tilknyttet et praktiksted, hvor de hver 14. dag har været ude i virksomhedsforlagt undervisning. I denne video er eleverne i virksomhedsforlagt undervisning hos Bregnbjerglunden Plejecenter.

Café Karrierematch

Published Date


SOSU Fyn har sammen med deres samarbejdskommuner inviteret GF2-eleverne til Café Karrierematch, hvor eleverne bl.a. har fået informationer en social- og sundhedshjælpers samt en social- og sundhedsassistents opgaver, samt hvad det betyder at komme i et ansættelsesforhold på hovedforløbet.

Forumteater

Published Date


På SOSU Fredericia-Vejle-Horsens anvendes simulationsundervisning og forumteater til opfølgning på den virksomhedsforlagte undervisning. Under forumteater reflekterer GF2-eleverne over dilemmaer fra praksis med deres klassekammerater, deres underviser og praktikvejlederen fra praktikstedet.

Overgang fra skole til praktik

Published Date


På SOSU Esbjerg anvendes simulationsundervisning til at forberede hovedforløbs-eleverne på overgangen fra 1. skoleperiode til 1. praktikperiode. Se med her, hvordan eleverne klædes på til at starte i praktikken, og hvordan de får indsigt i opgaver og vilkår i praktikken.