Forside

Virksomhedsforlagt undervisning

Publiceret den 15. januar 2021


For at give eleverne et større kendskab til praksis samt indblik i arbejdsopgaverne i praksis har GF2-eleverne på SOSU Syd være tilknyttet et praktiksted, hvor de hver 14. dag har været ude i virksomhedsforlagt undervisning. I denne video er eleverne i virksomhedsforlagt undervisning hos Bregnbjerglunden Plejecenter.

Café Karrierematch

Publiceret den 15. januar 2021


SOSU Fyn har sammen med deres samarbejdskommuner inviteret GF2-eleverne til Café Karrierematch, hvor eleverne bl.a. har fået informationer en social- og sundhedshjælpers samt en social- og sundhedsassistents opgaver, samt hvad det betyder at komme i et ansættelsesforhold på hovedforløbet.

Simulationsundervisning og forumteater

Publiceret den 15. januar 2021


På SOSU Fredericia-Vejle-Horsens anvendes simulationsundervisning og forumteater til opfølgning på den virksomhedsforlagte undervisning. Under forumteater reflekterer GF2-eleverne over dilemmaer fra praksis med deres klassekammerater, deres underviser og praktikvejlederen fra praktikstedet.

Overgang fra skole til praktik

Publiceret den 15. januar 2021


På SOSU Esbjerg anvendes simulationsundervisning til at forberede hovedforløbs-eleverne på overgangen fra 1. skoleperiode til 1. praktikperiode. Se med her, hvordan eleverne klædes på til at starte i praktikken, og hvordan de får indsigt i opgaver og vilkår i praktikken.