Om projektet

Projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" er gennemført med fondsmidler fra Region Syddanmarks uddannelsespulje og har bl.a. til formål at styrke:

  • Samarbejdet mellem skole, ansættende myndighed og elev
  • Overgangen fra grundforløb 2 til hoveforløbet
  • Overgangen fra 1. skoleperiode til 1. praktikperiode på hovedforløbet


Projektet består af 7 aktiviteter, som alle har fokus på fastholdelse og rekruttering. Læs mere om aktiviteterne nedenfor.

Jobbazar

Aktiviteten er placeret på grundforløb 2 og skal give eleverne viden om og kendskab til ansættende myndigheder samt jobmuligheder.


Læs mere

Vejledning i at skrive ansøgning

Aktiviteten er placeret på grundforløb 2 og skal give eleverne viden om formalia for ansøgninger samt at forberede dem til en jobsamtale.


Læs mere

Matchning mellem elev, skole og praksis

Aktiviteten er placeret på grundforløb 2 og skal øge samarbejdet mellem skole og praksis til gavn for eleven.


Læs mere

Virksomhedsforlagt undervisning

Aktiviteten er placeret på grundforløb 2 og skal give eleverne større kendskab til praksis samt indblik i arbejdsopgaverne i praksis.


Læs mere

Inddragelse af praktiksteder

Aktiviteten er placeret på grundforløb 2 og skal styrke forberedelsen af eleverne til deres 1. praktikperiode på hovedforløbet.


Læs mere

Overgang mellem skole og praktik

Aktiviteten er placeret på i 1. skoleperiode på hovedforløbet med henblik på at forberede eleverne til deres 1. praktikperiode.


Læs mere

Karrierevejledning

Aktiviteten er placeret i slutningen af hovedforløbet med henblik på at understøtte eleverne i deres karrierevalg.


Læs mere

Om projektet


Læs mere

Projektdeltagerne


Læs mere

Copyright © Alle rettigheder forbeholdes