Om projektet

Om projektet


Projekt karrierematch har til formål at styrke rekrutteringen til SOSU-uddannelserne samt fastholde de elever, som starter både på uddannelsernes grund- og hovedforløb.


Projektet arbejder med at:

  • Styrke rekruttering til SOSU-uddannelserne og branchen generelt
  • Styrke fastholdelsen på SOSU-uddannelserne i såvel skole som praktik
  • Styrke ovegangen fra grundforløb til hovedforløb
  • Ruste og forberede eleverne til krav og forventninger i praktikken
  • Styrke samarbejdet mellem skolerne og ansættende myndigheder omkring eleven
  • Styrke elevernes karriereafklaring


For at imødekomme projektets formål arbejdes der med tre hovedindsatser:

  1. Matchningsaktiviteter på grundforløb 2 mellem elever og ansættende myndigheder. Formålet med matchning er at få oparbejdet et gensidigt kendskab, erfaring og samarbejde mellem skole, praktik og elev til gavn for elevens uddannelse.
  2. Forberedelsesaktiviteter på grundforløb 2 og hovedforløbene med henblik på at forberede eleven på krav og forventninger i praktikkerne samt øge elevens arbejdsmarkedsparathed og robusthed.
  3. Karriereafklarende aktiviteter mellem grundforløb og hovedforløb samt videre til job eller videreuddannelse. Det har til formål at sikre elevens valg af uddannelse og senere job eller videreuddannelse.


Læs hele projektbeskrivelsen her