Baggrund for projektet
Region Syddanmark

Baggrund for projektet


Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere til SOSU-branchen, mens SOSU-skolerne både har en udfordring med at rekruttere elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen samt at fastholde eleverne på uddannelserne. Derfor har de fire SOSU-skoler i Region Syddanmark i projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" indgået et samarbejde med de ansættende myndigheder i regionen med henblik på at styrke:


  • Samarbejdet mellem SOSU-skolerne, de ansættende myndigheder og eleverne
  • Overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet
  • Overgangen mellem skole og praktik


Hermed understøtter projektet rekrutteringen til SOSU-branchen og -uddannelserne, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til praktikken hos de ansættende myndigheder med henblik på at fastholde dem i uddannelsen.


Du kan læse mere om baggrunden for projektet i ansøgningen til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2017.


Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Mai Ly Nguyen, projektleder på projektet, mln@sosufvh.dk