Et lærings- og elevperspektiv på projektet

Af Mai Ly Nguyen, den 11. marts 2021


Luisa Bæk Andersen har i forbindelse med sit speciale på kandidatuddannelsen i Læring og Forandringsprocesser på Aalborg Universitet fokuseret på projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job".


I interviewet ovenfor besvarer hun spørgsmålene:

  • En af pointerne i dit speciale er, at skole og praksis skal gå fra at tænke frafald til at tænke engagement. Hvorfor denne ændring?
  • I dit speciale arbejder du bl.a. med elevernes forudsætninger for læring. Hvad kendetegner eleverne i forhold til netop læringsforudsætninger i din undersøgelse af projektet?
  • Du fokuserer i specialet på elevernes læringsproces. Hvordan tænker du, at skole og praksis kan understøtte elevernes læringsproces?


Om sit speciale skriver Luisa Bæk Andersen:


Specialets formål var at bryde med de nuværende diskurser ’frafald’ og ’fastholdelse’ til fordel for et nyt perspektiv - et læringsperspektiv. Læringsperspektivet har til formål at åbne op for nye måder at håndtere ønsket om at uddanne mere sundhedspersonale. På baggrund af dette ses Projekt Karrierematch derfor også ud fra et lærings- og elevperspektiv, som har til hensigt at fremme elevernes læring og engagement i forbindelse med de forberedende aktiviteter på grundforløb 2 til gavn for elevernes uddannelse.


Du kan læse mere om specialet i den opsummerende artikel med afhandlingens resultater og samlede elevperspektiv.