Et lærings- og elevperspektiv på projektet
Sosu Horsens 2017-171

Indholdet er under udarbejdelse


Om sit speciale skriver Luisa Bæk Andersen:


Specialets formål var at bryde med de nuværende diskurser ’frafald’ og ’fastholdelse’ til fordel for et nyt perspektiv - et læringsperspektiv. Læringsperspektivet har til formål at åbne op for nye måder at håndtere ønsket om at uddanne mere sundhedspersonale. På baggrund af dette ses Projekt Karrierematch derfor også ud fra et lærings- og elevperspektiv, som har til hensigt at fremme elevernes læring og engagement i forbindelse med de forberedende aktiviteter på grundforløb 2 til gavn for elevernes uddannelse.


Du kan læse mere om Luisa Bæk Andersens speciale i den opsummerende artikel med afhandlingens resultater og samlede elevperspektiv.