Jobbazar
Jobbazar

Af Pernille Benzon, den 22. december 2020


Over 400 elever på grundforløb 2 på SOSU Esbjerg har fået mulighed for at møde ansættende myndigheder i skolens jobbazar. Det er sket i forbindelse med, at de skulle søge ansættelse på hovedforløbet til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Jobbazaren er en del af indsatserne under projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job".


Hvordan er proceduren omkring jobopslag? Hvad sker der til en ansættelsessamtale? Hvad er mine ansættelsesvilkår? Kommer jeg til at arbejde på mange forskellige tidspunkter? Hvilke opgaver skal jeg løse? Er der forskel på at være ansat i Esbjerg og på Fanø? Spørgsmålene har været mange og meget forskellige, når repræsentanter fra fire samarbejdskommuner i Region Syddanmark er mødt op på SOSU Esbjerg for at møde eleverne på Jobbazaren, kort før de skal skrive deres ansøgning til hovedforløbet. Eleverne har forberedt sig ude i klasserne før mødet med deres kommende arbejdsgivere, så de har været godt klædt på til mødet, og har skrevet de mange spørgsmål ned.


Mette Trige, som er udviklingskonsulent på SOSU Esbjerg samt lokal tovholder i projektet, siger:


Indsatsen har væres en stor succes – både for eleverne, skolen og de ansættende myndigheder. Jobbazaren bliver afholdt lige, når kommunerne slår hovedforløbsstillingerne op, så eleverne har mulighed for at stille spørgsmål til specifikke jobopslag og møde deres eventuelle nye arbejdsgiver før en ansættelsessamtale. Der er tit en del usikkerhed forbundet for elever, som måske aldrig har søgt en stilling tidligere, skrevet en ansøgning m.m.

På Jobbazaren har eleverne fået mulighed for at få afdækket alle de tvivlsspørgsmål, de måtte have, og møde arbejdsgivere fra forskellige kommuner og på én gang.

 

Arbejdet omkring Jobbazaren har også styrket samarbejdet mellem skolen og de ansættende myndigheder, fortæller Mette Trige:


Vi har jo hele tiden haft et rigtig godt forhold til de kommuner, vi samarbejder med, men indsatsen omkring Jobbazaren har helt klart vist, at vi kan gøre endnu mere for at styrke vores fælles ansvar; at gøre eleverne så dygtige som de kan blive, og sikre de bliver både fagligt og personligt klædt på til at håndtere en karriere inden for sundhed og omsorg.


Alle indsatser i projektet evalueres primo 2021, men det er allerede nu besluttet, at Jobbazaren skal fortsætte.