Karrierevejledning
SOSU FVH_karrierevejledning

Af Pernille Benzon, den 17. december 2020


Som uddannet social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent kommer langt de fleste til at arbejde indenfor ældreplejen. Men også sygehuse, lægehuse, psykiatrien og handicapområdet ansætter SOSU’er, og arbejdsopgaverne er langt flere og mere varierede, end mange er klar over, når de starter deres sundheds- og omsorgskarriere.


I projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" er en af indsatserne Karrierevejledning og fokus på karrierevejen, som er med til at synliggøre de mange jobfunktioner samt efter- og videreuddannelsesmuligheder som social- og sundhedsuddannelserne åbner op for.


Karrierevejledning og fokus på karrierevejen har været afprøvet på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens. Repræsentanter fra skolens uddannelsesvejledning samt Efter- og videreuddannelsesafdeling har sammen med Studievalg Syd deltaget i indsatsen, som har givet eleverne en bred viden om de mange tilbud, der kan være attraktive, når de har afsluttet deres uddannelse.


Lisbet Sørensen, som er uddannelsesvejleder på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens samt lokal tovholder på projektet, forklarer:


Vores elever ved typisk godt, at de kan bruge f.eks. deres social- og sundhedsassistentuddannelse til at læse videre til sygeplejerske, jordemoder, m.m. Men rigtig mange ved ikke, hvilke andre muligheder de har for efter- og videreuddannelse i faget, samt hvor mange spændende jobfunktioner de kan varetage som social- og sundhedsassistent eller social- og sundhedshjælper. Som noget nyt har vi f.eks. mange, der er nysgerrige på at arbejde i lægepraksis, og det er faktisk en mulighed, vi kan åbne op for via et AMU forløb, som er testet af i efteråret på skolens afdeling i Fredericia.


Skolen har afprøvet indsatsen på både social- og sundhedshjælperuddannelsen og på social- og sundhedsassistentuddannelsen. Lisbet Sørensen fortæller:


Vi har testet indsatsen af på forskellige skoleperioder og har en klar fornemmelse af, at det er bedst placeret i slutningen af forløbet, lige før eleverne skal søge videre til deres hovedforløb. Det er her, de er bedst motiverede for informationen, og den har bedst værdi.


Alle indsatser i projektet evalueres primo 2021, hvor det besluttes, om de skal fortsætte.