Matchning mellem elev, skole og ansættende myndighed
Matchning_Sosu Horsens 2017-168

Af Pernille Benzon, den 21. december 2020


Det har stor betydning, at eleverne på grundforløb 2 på social- og sundhedsskolerne får kendskab til arbejdsopgaverne i de forskellige karrieremuligheder, inden de tager deres endelige beslutning om hovedforløbet. Samtidig er der behov for meget tidligt i uddannelsesforløbet at skabe tætte og gode relationer mellem elev og ansættende myndighed, så der er forståelse for hinanden og mulighed for at sammensætte en god plan for det videre forløb. I projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" kaldes denne indsats for Matching mellem elev, skole og ansættende myndighed og er det overordnede formål med alle indsatserne i projektet.


SOSU Syd har man arbejdet med matchning gennem en række aktiviteter, der blev afviklet over to uger. Den første uge inkluderede besøg af to praktikvejledere, hvor der var fokus på både social- og sundhedshjælperens samt social- og sundhedsassistentens opgaver set ud fra sundhedsloven. Her var der opmærksomhed på at forklare, hvordan de to faggrupper arbejder tæt sammen, og hvorfor behovet for flere medarbejdere i sundhedssektoren er stigende. Bagefter var der mulighed for, at eleverne kunne reflektere over deres uddannelsesretning og stille uddybende spørgsmål til de to praktikvejledere.


Uge to af matchningsindsatsen tilbragte eleverne fordelt i praksis og på skolen. I praksis fik eleverne mulighed for at følge en praktikvejleder og en elev på arbejde. Hjemme på skolen skulle eleverne reflektere over besøgene og lave den endelige uddannelsesplan for deres videre karriereforløb.


Ulla Martens, som er tidligere uddannelsesleder på SOSU Syd samt lokal tovholder på projektet, siger:


Matchningsindsatsen var en succes, selv om størstedelen af eleverne gav udtryk for, at de allerede var meget sikre i deres karrierevalg til enten social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Men meget klart blev det, at indsatsen var med til at bekræfte dem i valget samt skabe yderligere synlighed om opgaverne og betydningen af samarbejdet mellem de forskellige faggrupper. Mødet med praktikvejlederne i første uge af projektet gav også tydelig mening for mange. Praktikvejlederne er selv uddannede som social- og sundhedshjælpere eller social- og sundhedsassistenter og kunne derfor besvare elevernes spørgsmål på en professionel og kompetent måde, så eleverne følte sig hørt og havde mulighed for at spørge ind til detaljer.


For eleverne på grundforløb 2 er det en stor fordel at de, før de tager det endelige valg om videreuddannelse, har besøgt et praktiksted og oplevet, hvordan de nuværende hovedforløbselever arbejder, hvordan de kan bruge deres praktikvejleder, og hvordan det er at indgå i en stor gruppe af kollegaer med mange forskellige faglige indgange til borgerne.


Derfor tænker Ulla Martens, at det absolut også er en styrke i matchingsindsatsen, at eleverne har været ude i praksis:


Mange af vores elever forestiller sig alt muligt om, hvordan det er at komme ud i praktik. Den snak får vi taget hul på ved, at de kommer ud og ”mærker”, hvordan det er, og får snakket med nogle af de elever, der allerede er i gang på hovedforløbet. Det er også en god tryghed for mange, at de møder en praktikvejleder derude og finder ud af, at det er i orden at spørge om alt det, man kan have usikkerhed omkring. Så ved de, at de ikke er ”alene” i praktikken.


SOSU Fyn er spørgsmålene mange, når man er elev på grundforløb 2 og skal til at vælge sin vej ind i hovedforløbet. Her er eleverne på grundforløb 2 derfor matchet med elever på hovedforløbene, hvor de får mulighed for i mindre grupper at spørge ind til alt, hvad de måtte gå med af overvejelser og bekymringer i forhold til deres fremadrettede uddannelsesforløb og karrierevalg.


Som Hanne Eriksen, som er underviser på SOSU Fyn samt og lokal tovholder på projektet, siger:


Denne indsats har været meget enkel, men alligevel meget virksom. I mange af de øvrige indsatser i projektet har eleverne haft stort udbytte af at møde repræsentanter fra praksis eller vores egne uddannelseskoordinatorer, men de spørgsmål, der kan stilles til de rollemodeller, der er et stykke længere i uddannelsen, er andre og mere spontane. Det, oplever vi, har været værdifuldt for mange af eleverne på grundforløb 2.”


Indsatsen har bestået i, at eleverne på grundforløb 2 har mødtes med hovedforløbseleverne i ét modul, hvor de er blevet delt ud i mindre grupper. Hovedforløbseleverne har på det tidspunkt været ude i ét eller flere praktikforløb, og har derfor en del erfaring de kan dele ud af. Grundforløbseleverne har på forhånd forberedt en række spørgsmål, men der har også været plads til det spontane, der er opstået i mødet mellem eleverne.


Hanne Eriksen fortsætter:


"Det er ikke kun grundforløbseleverne, der har haft udbytte af denne indsats. Hovedforløbseleverne har også godt udbytte af matchningsaktiviteten. De har selv siddet i starten af deres uddannelse og haft meget lidt eller ingen erfaring. Nu har de en stor del af oplevelser med i bagagen, som de kan dele ud af og dermed hjælpe andre med at træffe det rette valg. Det giver en stolthed og følelse af at have betydning."


Matchningsindsatsen på SOSU Fyn er også velegnet til at kunne gennemføres online og bliver på linje med de andre aktiviteter under projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" evalueret i foråret 2021.