Matchning

Matchning

Formål med matchning:

Matchning er en dialog mellem elev, praksis og skole, hvor der kan forventningsafstemmes mellem de tre parter i forhold til elevens valg af uddannelse på hovedforløbet (SSH/SSA).


projektet arbejder vi med tre trin i matchning på grundforløb 2 (GF2):

  1. Matchning mellem elev og skole

Eleven vælger retning ved at søge ind på GF2 SSA eller GF2 SSH og vejledes løbende af skolen i forhold til, om dette match er hensigtsmæssigt.


  1. Matchning mellem elev og praksis

Den enkelte elev vælger i starten af GF2, hvorvidt han/hun vil matches med praksis (en kommune). Dette match giver mulighed for, at der kan oparbejdes et gensidigt kendskab mellem elev og praksis. Dette match laves via en interesseerklæring mellem elev, praksis og skole.


  1. Matchning mellem elev, praksis og skole

Når eleven er matchet via sin interesseerklæring, kan han/hun deltage i en række aktiviteter i løbet af GF2 planlagt af praksis og skole. Disse aktiviteter har til formål at give eleven kendskab til uddannelserne og arbejdsmarkedet med henblik på eleven vælger uddannelse og karriere efter GF2 (SSH/SSA evt. talentspor).