Overgang mellem skole og praktik
Overgangsaktivitet

Af Pernille Benzon, den 17. december 2020


Når eleverne på social- og sundhedsuddannelserne møder ind til deres første praktikperiode i hovedforløbet, møder de typisk en række dilemmaer eller situationer, som kan være udfordrende at håndtere. Erfaringer fra disse har dannet basis for indsatsen Overgang mellem skole og praktik i projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job".


SOSU Fredericia-Vejle-Horsens består indsatsen af tre film, der indeholder scener fra forskellige dilemmaer, som er baseret på de erfaringer, hovedforløbselever på skolen har delt. Dilemmaerne tager udgangspunkt i de udfordringer, som eleverne har syntes, var ekstra svære at håndtere i praktikken, og som potentielt har kunnet medvirke til, at en elev frafalder sin uddannelse.


Drejebogen til filmene er udviklet i et tæt samarbejde mellem skole og ansættende myndigheder i kommunerne, og er for størstedelen optaget på plejecentre, hvor der både har medvirket en ældre borger, en praktikvejleder og flere medarbejdere. Filmene berører temaer om vejledning, samarbejde og fællesskaber – f.eks. hvordan eleven kan blive hjulpet, hvis praktikvejlederen ikke er til stede, hvad eleven gør, hvis der er behov for vejledning fra en større gruppe af kollegaer, eller hvordan eleven siger nej til opgaver, eleven ikke er tryg ved.


Det væsentligste emne, der blev berørt og havde betydning for de fleste elever, var dilemmaet om, hvordan eleven bedst muligt indgår positivt og åbent i et helt nyt kollegialt fællesskab.

 

Lisbet Sørensen, som er uddannelsesvejleder på SOSU Fredericia-Vejle-Horsens samt lokal tovholder på projekter, forklarer:


For rigtig mange af vores elever er det at møde op til første dag i et praktikforløb forbundet med spænding eller angst for at leve op til krav og forventninger. Derfor er det rigtig godt, via dilemmaspillene, at fornemme, at man ”ikke er den eneste”, samt at der er forskellige værktøjer, man kan tage i brug, der kan gøre overgangen lettere.


Filmene er produceret, så de både kan ses i plenum i klassen eller af den enkelte elev via en Virtual Reality (VR) brille. Brugen af ny teknologi er vigtig at få testet af i mange undervisningssammenhænge, men i forhold til dilemmaspillene er det Lisbet Sørensens vurdering, at den største effekt er at gennemgå situationerne i fællesskab i klassen:


Vi bruger i forvejen VR i mange sammenhænge på skolen, så derfor var det også naturligt at se, om det også kunne anvendes i denne sammenhæng. Men erfaringen er, at det virker bedst at se filmene sammen i klassen og evaluere i en større gruppe. Bagefter kan eleven bruge VR brillen til at gå i dybden med detaljerede områder i dilemmaspillet. Så de to metoder kan supplere hinanden.


Alle indsatser i projektet evalueres primo 2021, hvor det besluttes, om de skal fortsætte.