Projektets baggrund samt resultater
Region Syddanmark

Baggrund for projektet


Kommunerne står overfor store udfordringer med at rekruttere nok medarbejdere til SOSU-branchen, mens SOSU-skolerne både har en udfordring med at rekruttere elever til social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen samt at fastholde eleverne på uddannelserne. Derfor har de fire SOSU-skoler i Region Syddanmark i projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" indgået et samarbejde med de ansættende myndigheder i regionen med henblik på at styrke:


  • Samarbejdet mellem SOSU-skolerne, de ansættende myndigheder og eleverne
  • Overgangen mellem grundforløb 2 og hovedforløbet
  • Overgangen mellem skole og praktik


Hermed understøtter projektet rekrutteringen til SOSU-branchen og -uddannelserne, samtidig med at eleverne bliver bedre rustet til praktikken hos de ansættende myndigheder med henblik på at fastholde dem i uddannelsen.


Du kan læse mere om baggrunden for projektet i ansøgningen til Region Syddanmarks Uddannelsespulje 2017.


Projektets resultater


Det er lykkes projektet at indfri dets målsætninger, idet alle fire SOSU-skoler oplever, at samarbejdet mellem skole og ansættende myndighed er blevet styrket, og at der er skabt større forståelse for hinandens roller og arbejde. Endvidere har de fire SOSU-skoler i gennemsnit forøget overgangen fra grundforløb til hovedforløb med 32%, ligesom fastholdelsen af elever på hovedforløbet i gennemsnit er forøget med 28%.


Du kan læse mere om projektets resultater i evalueringsrapporten, foretaget af Epinion.


Hvis du vil høre mere om projektet, er du velkommen til at kontakte Mai Ly Nguyen, projektleder på projektet, mln@sosufvh.dk