Vejledning i at skrive ansøgning
SOSU FVH_vejledning til ansøgning

Af Pernille Benzon, den 18. december 2020


Som elev på grundforløb 2 kan det være meget svært at skrive en god jobansøgning og gå til ansættelsessamtale - især hvis man aldrig har prøvet det før. Denne udfordring er taget op i projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job", hvor aktiviteten Vejledning i at skrive ansøgning er afprøvet med succes på alle fire social- og sundhedsskoler i Region Syddanmark.


En af disse skoler er SOSU Syd. Her har eleverne haft mulighed for at komme i dialog med både ansættende myndigheder og en dansklærer som et led i forberedelsen til at skrive "den gode ansøgning” samt at blive klædt på til en kommende ansættelsesaftale.


Ulla Martens, som er tidligere uddannelsesleder på SOSU Syd samt lokal tovholder på projektet, udtaler:


Eleverne har fået tilbudt hjælp til alt fra, hvilke grundlæggende formalia ansøgningen skal indeholde, til hvordan de kan præsentere deres personlighed og faglighed overfor ansættende myndigheder, og hvordan de sikrer en ”rød tråd” igennem ansøgningen og en senere jobsamtale.


Både fra elevernes og de ansættende myndigheders side er der positive tilbagemeldinger om effekten af vejledningen. Ulla Martens siger:


Eleverne fortæller, at de føler sig mere trygge og sikre, når de sender ansøgningen afsted, og knap så nervøse når de skal møde til samtale hos kommunerne. Fra de ansættende myndigheder hører vi, at kvaliteten i ansøgningerne er steget markant, og at eleverne møder mere forberedte og målrettede op til ansættelsessamtalerne, fordi de har fået en bedre indsigt i, hvad der forventes af dem. Det er præcis, hvad vi håbede at få ud af projektet.


Hun slutter med at fortælle, at indsatsen fortsætter, selv om projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job" officielt afsluttes ved udgangen af 2020.