Virksomhedsforlagt undervisning
VFU

Af Pernille Benzon, den 22. december 2020


Eleverne på social- og sundhedsuddannelserne italesætter tydeligt, at motivationen for at tage uddannelserne er ønsket om at arbejde med mennesker og ”gøre en forskel”. Vigtigt for eleverne er det også, at uddannelserne veksler mellem teori og praksis. En stor del af elevernes hovedforløb bliver tilbragt i praktik på både ældrecentre, sygehus, bosteder og i udekørende hjemmepleje. Det er derfor afgørende, at eleverne tidligt har en fornemmelse af, hvad der venter dem, når de skal ud at arbejde med de sårbare borgere og indgå i mange faglige fællesskaber. Virksomhedsforlagt undervisning (VFU) på grundforløb 2 er en af indsatserne i projekt "Karrierematch til SOSU-uddannelse og job", hvor eleverne tidligt i deres uddannelse har en mulighed for at opleve, hvordan hverdagen som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent forløber.


Mette Trige, som er udviklingskonsulent på SOSU Esbjerg samt lokal tovholder på projektet, udtaler:


Social- og sundhedsskolerne over hele landet har jo arbejdet med VFU igennem mange år. Men måden, vi har arbejdet med det under projekt "Karrierematch", adskiller sig ved, at eleverne på grundforløb 2 kommer ud og besøger praksis ad flere omgange - både en enkelt dag tidligt i deres uddannelse og flere dage senere i uddannelsen. Det giver dem mulighed for at reflektere fagligt og personligt gennem deres grundforløb 2, stille de vigtige spørgsmål der måtte komme op undervejs og være mere sikker i deres valg, når de ansøger til hovedforløbet.


Gennem VFU og den opgave, der skal løses i forbindelse hermed, får eleverne mulighed for at få en større viden og forståelse for opgaverne i de enkelte jobfunktioner. Det kan give en afklaring i forhold til uddannelsesvalget og forståelse af opgaverne i de enkelte jobfunktioner. Eleverne får mulighed for at reflektere over kobling mellem den teori, de lærer på skolen, og hvordan de omsætter denne viden i arbejdet med borgerne og kollegaerne på arbejdspladsen.


Indsatsen har haft mange positive effekter, fortæller Mette Trige:


VFU-indsatsen under projekt "Karrierematch" har været meget værdifuld. Både for eleverne, skolen og de ansættende myndigheder i de fire kommuner, der har deltaget. Elever og praksis har bl.a. haft mulighed for at præsentere sig for hinanden, og måske danne grundlag for en senere ansættelse i et hovedforløb. De mange jobfunktioner og muligheder er også blevet præsenteret, og har bidraget til, at den enkelte elev er blevet mere afklaret i sit valg. Generelt set oplever vi, at jo større forståelse der for det faglige indhold, opgaver og faglige fællesskaber, jo nemmere bliver overgangen for eleverne, og derved mindskes også frafald. Det er en fælles opgave for os og vores samarbejdspartnere i kommunerne at sikre, vi sammen uddanner dygtige og kompetente velfærdsmedarbejdere til fremtiden. Det, synes jeg bestemt, vi har styrket via VFU-indsatsen under projekt "Karrierematch".


Den virksomhedsforlagte undervisning vil fortsætte i en form, der vil blive nærmere defineret i forbindelse med evalueringen af projektet primo 2021.